فیلم/ درگیری پلیس ترکیه باجوانان کرد

سیاسی

بین الملل: درگیری های نیروهای امنیتی ترکیه با جوانان هوادار پ ک ک در استان های کردنشین این کشور همچنان ادامه دارد.

فیلم/ درگیری پلیس ترکیه باجوانان کردبین الملل: درگیری های نیروهای امنیتی ترکیه با جوانان هوادار پ ک ک در استان های کردنشین این کشور همچنان ادامه دارد.