امیر سرتیپ موسوی؛

هدف ارتش فقط جنگیدن نیست/ باید برای مأموریت‌های مهم مسابقه بدهیم

سیاسی

جانشین فرمانده کل ارتش، با اشاره به سخنان فرماندهی کل قوا در خصوص نقش و هدف سازمان ارتش تاکید کرد: هدف نیروهای ارتش تنها جنگیدن نیستَ، بلکه آمادگی و سازندگی نیز جزء کارهای بزرگ این نیروهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی صبح امروز شنبه در جمع دانشجویان دوره جدید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس)، با بیان اینکه دوره های دافوس در آینده درجه‌داران ارتش تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: دافوس دوره مهمی است که مسیر افسران و درجه داران را در آینده ارتش تعیین می کند؛ این دوره برای این افراد نقش حساسی را در ارتش ایفا می کند.

وی افزود: خیلی ها به دلیل از دست دادن دقایق خود در دافوس، از مسیر اصلی خود در سازمان ارتش فاصله گرفته اند.

جانشین فرمانده کل ارتش، با تاکید بر اینکه در حالت کلی سازمان ارتش برای این درست شده است که یک روز در میدان جنگ بجنگد، تصریح کرد: فرماندهی معظم کل قوا می فرمایند که نقش مهم ارتش فقط جنگیدن نیست، بلکه آمادگی و سازندگی ایجاد کردن نیز جزء کارهای بزرگ ارتش است.

امیر سرتیپ موسوی تاکید کرد: یکی از معیارهای بسیار مهم برای ما نظامی ها، حالت انگیزش درونی و طالب اقدام بودن است؛ یعنی همه از ما انتظار دارند برای ماموریت های موجود با یکدیگر مسابقه بدهیم و آن ماموریت را از روی زمین برداریم.

وی ادامه داد: کاری که ما در دانشگاه های افسری انجام می دهیم این است که این کار و حالت را به روز نگهداریم. حالت انگیزش درونی باید در افسران ما وجود داشته باشد و درجه داران نیز در دوره فرمانهی و ستاد (دافوس) همگی این حالت را از خود نشان بدهند.

امیر موسوی در پایان خاطرنشان کرد: دوره دافوس برای کسانی است که می خواهند به فرماندهی تیپ، لشگر و قرارگاه برسند؛ بنابراین عالی‌ترین سطح تاکتیک فرماندهی به آنها آموزش داده می شود.