فراخوان صلیب سرخ برای تلاش بیشتر جهت مستند کردن سرنوشت مفقودین

سیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ، دولت ها و جامعه مدنی را به کار بیشتر برای مستند کردن سرنوشت و مکان مفقودان درگیری ها و دیگر شرایط اضطراری و نیز حمایت بیشتر از خانواده های آنان فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، «ماریان پِکاسو» رئیس تیم کمیته بین المللی صلیب سرخ که روی پرونده مفقودان کار می کند، در آستانه روز جهانی مفقودین گفت: هرگاه فردی در جریان جنگ، مهاجرت و یا یک بلای طبیعی مفقود می شود، نگرانی آن برای خانواده می ماند.

وی افزود: بنابراین بسیار مهم است که اطلاعات فرد مفقود را که امروز در دسترس است جمع آوری کنیم، تا بدانیم چگونه و کجا مفقود شده، چرا که این اطلاعات می تواند در یک برهه از زمان برای یافتن پاسخی برای خانواده ها اهمیت یابد. خانم پکاسو این سخنان را در حالی بیان کرد که جهان خود را برای بزرگداشت روز بین المللی مفقودین در ۳۰ آگوست (۸ شهریور) آماده می کند.

بر این اساس با این حال یافتن چنین پاسخی زمان زیادی می برد و معمولاً تا وقتی درگیری ادامه دارد ممکن نمی شود. برای بعضی خانواده ها هم شاید هیچوقت پاسخی قطعی پیدا نشود. در ضمن، این خانواده ها نیازهای متعددی داشته و باید حمایت شوند.

پکاسو گفت:  در اغلب موارد، به خصوص در رابطه با درگیری ها، مشکل مفقودان اصولاً به چشم نمی آید. بنا بر این دولت ها و دیگر کنشگران باید اطمینان حاصل کنند که این امر در دستور کار قرار داشته باشد و باید کارهای بیشتری برای رسیدگی به نیازهای عملی و عاطفی خانواده ها انجام دهند.

به گفته وی با مفقود شدن یک عزیز، خانواده بدون حمایت مالی به حال خود رها می شود و اغلب همان اندک منابع باقی مانده هم صرف جستجوی فرد مفقود می شود. در بسیاری از موارد، خانواده نمی خواهد قبول و اعلام کند که فرد مفقود مرده است و در نتیجه مثلا به اموال و حقوق وی دسترسی ندارد.

این در حالی است که خانواده ها درسطح عاطفی و اجتماعی نیز در رنجند، چرا که ممکن است منزوی و غمگین شده و به حاشیه رانده شوند. به همین دلیل اغلب نیازمند حمایت درازمدت هستند تا بتوانند بر این مشکلات غلبه کرده و کنترل دوباره زندگی خود را به دست گیرند.

در این راستا کمیته بین المللی صلیب سرخ طیفی از حمایت ها را از برنامه های امنیت اقتصادی برای کمک به معیشت خانواده ها گرفته تا توصیه های حقوقی و اداری و مراقبت روانی برای کمک به یافتن حقایقی در مورد عزیز مفقود شده و نیز زنده نگاه داشتن خاطره او ارائه می کند.