توسط شورای نگهبان صورت گرفت؛

تائید ۶ لایحه موافقتنامه همکاری ایران با دیگر کشورها

سیاسی

شورای نگهبان ۶ لایحه موافقت‌نامه همکاری بین ایران و کشورهای مختلف را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و آنها را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر شورای نگهبان چند لایحه موافقتنامه همکاری را طی هفته گذشته مورد بحث و بررسی قرار داد و نظرش را درباره آنها اعلام کرد که به شرح ذیل است:

* تأیید لایحه تصویب تشریفات حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی

شورای نگهبان لایحه تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشیی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

*تأیید لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه

لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه مصوب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده واحده، شامل اصلاح پیوست نیز است ذکر شماره ماده 27 بعد از ماده 26 در این تبصره ضروری است.

* تأیید لایحه الحاق دولت ایران به تشریفات ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی

شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

* تأیید لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه

شورای نگهبان لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

* تأیید لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش

شورای نگهبان لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آنها را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

-تذکر

در الحاقیه شماره 7، موضوع بند (پ) ماده واحده مصوبه، عبارت (ا.ای.سی.دی) باید به (اُ.ای.سی.دی) تغییر یابد.

* تأیید لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.