داعش به مرز ترکیه رسید

العالم نوشت: درگیری عناصر داعش با دیگر گروه های تروریستی در مناطق نزدیک مرز ترکیه به شدت ادامه دارد.

52308

کد N936877