خرگوش های بازیگوش دموکرات و آخرین وضعیت صف آرایی سنا در برابر توافق هسته‌ای/ موشن گرافیک

باراک اوباما تقریبا سه هفته دیگر فرصت دارد تا رأی مورد نیاز برای وتوی نظر سنا درباره توافق هسته ای را به دست آورد. موشن گرافیک زیر آخرین صف آرایی سناتورهای آمریکایی دربرابر توافق هسته ای را نشان می دهد.

خرگوش های بازیگوش دموکرات و آخرین وضعیت صف آرایی سنا در برابر توافق هسته‌ای/ موشن گرافیکباراک اوباما تقریبا سه هفته دیگر فرصت دارد تا رأی مورد نیاز برای وتوی نظر سنا درباره توافق هسته ای را به دست آورد. موشن گرافیک زیر آخرین صف آرایی سناتورهای آمریکایی دربرابر توافق هسته ای را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

موشن گرافیک: مهدی دل روشن

4949

کد N934999