فیلم/ سقوط پهپاد امارات در یمن

سیاسی

بین الملل: یک فروند پهپاد امارات روز گذشته توسط ارتش یمن در این کشور سقوط کرد.

فیلم/ سقوط پهپاد امارات در یمنبین الملل: یک فروند پهپاد امارات روز گذشته توسط ارتش یمن در این کشور سقوط کرد.