انتقاد روزنامه دولت به تحریف صورت گرفته در کیهان

روزنامه ایران در خبری با عنوان "بازهم «تیتر یک» تحریفی" در ستون دیگه چه خبر خود نوشت:

« آمریکن اینتر پرایز فاش کرد: برنامه پساتوافق اوباما براندازی است». این «تیتر یک » روزنامه «کیهان» بود که مستند آن گزارشی به قلم «متیو مک‌کینس» است، اما مراجعه به متن  اصلی و حتی منتشر شده در این روزنامه نشان می دهد که در هیچ جای متن  استنادی «کیهان»، واژه «براندازی» به کار نرفته است، بلکه نویسنده گزارش معتقد است: « رئیس‌جمهور اوباما امیدوار است که وارد کردن ایران به جامعه جهانی، دولت ایران را به تعدیل رفتار و تبدیل شدن به «قدرتی مسئول» در منطقه وادار کرده و نهایتا ماهیت خود رژیم را هم دستخوش تغییر کند». تیتر یک یکشنبه گذشته «کیهان» نیز گزارشی بود با عنوان «مخالفت نتانیاهو با توافق وین برای تشویق ایران به پذیرش آن است» که مستند آن مقاله «آرون دیوید میلر» در نشریه «الگماینه» بود که نبود چنین جمله ای در متن؛ انتقادهایی را برانگیخت. نکته مهمتر این است که، «امریکن اینترپرایز» تحت ریاست «مایکل لدین» از شرکای دولت بوش است که بعد از انتخاب اوباما و به دلیل مشی جنگ طلبانه آن به یک مجموعه ورشکسته سیاسی تبدیل شد. این مؤسسه و رئیس آن با وجود پیشینه طولانی در دروغپردازی و حتی افتراگویی علیه مراجع ارشد نظام، اما باز از سوی تندروهای داخل ایران به عنوان یک «منبع خبری» استفاده می شود. 

27

 

 

کد N934184