رایزنی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و غنا

دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم حانا سروا تته وزیـر امور خـارجه و همگرایی منطقه ای غنـا ، مسائـل روابـط دوجانبه و منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره روابط عمومی و دیپلماسی عمومی وزارت خارجه خانم حانا سرواتته با اشاره به سوابق مناسبات دو کشور اظهار داشت : ما به مقامات جمهوری اسلامی ایران بخاطر موفقیت در توافق هسته ای با قدرتهای بزرگ تبریک می گوییم و ما همچون گذشته علاقمندیم در بخش های اقتصادی ، بهداشتی ، آموزشی و فرهنگی همکاریهای دو کشور را گسترش دهیم .
وزیر امور خارجه همگرایی منطقه ای با تشریح آخرین تحولات اجتماعی و اقتصادی و اولویت های دولتی غنا اظهار داشت : اولویتهای دولت در زمینه ارتقای مناسبات بهداشتی و آموزشی ، علمی بوده و امیدواریم از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها بهره مند شده و بتوانیم در قالب پروژه های مورد علاقه و از طریق برگزاری کمیسیون مشترک بموقع ، فعال سازیم .
خانم حانا سروا تته درخصوص بحران افراط گرایی در کشورهای همسایه غنا اظهار داشت : رویکرد افراط گرایی بوکوحرام موجب افزایش ناامنی در برخی از کشورهای آفریقایی شده و غنا با بهره گیری از ظرفیتهای مختلف ، توانسته مرزهای امنیت خود را در برابر بحران تروریسم ایمن سازد.
جواد ظریف با تشریح راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مناسبات آفریقایی گفت : روابط مناسبات جمهوری اسلامی ایران با آفریقا همواره اولویت داشته و ما براساس اصول ثابت با اراده جدی خواهان گسترش مناسبات دوجانبه بوده ایم و امیدواریـم در چهارچوب آماده سازی سفر آینـده رئیس جمهوری غنـا بـه تهران زمینه های جدید را با مکانیزمهای مورد نیاز در این رایزنیها مورد مطالعه و تبادل نظر قرار دهیم .
دکتر ظریف با اشاره به ظرفیتهای دو کشور برای تقویت مناسبات در زمینه کشاورزی ، فعال سازی شرکتهای خصوصی دو کشور در اجرای پروژه های مختلف فنی و مهندسی اظهار داشت ک ما زمینه های متعددی در بخش کشاورزی و شرکتهای توانای بخش خصوصی برای اجرای پروژه های فنی و مهندسی را داریم که با ایجاد ساز و کارهای مناسبی که انگیزه های لازم را برای تحرک بخشیدن به توسعه فعالیت های آنها فراهم می کند ، می توانیم گامهای بلندی برای ارتقای مناسبات از طریق اجرای موافقتنامه همکاری و اجتناب مالیات مضاعف بین دو کشور برداریم .
وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین جایگاه غنا در مجامع بین المللی اظهار داشت : ما خاطرات خوبی از سیاستمداران غنایی در سازمان های بین الملل در حل و فصل مناقشات و پیشبرد صلح و امنیت دررخدادهای متنوع داریم.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رنجهایی که مناطق مختلف عراق ، سوریه ، افغانستـان ، پاکستان و آفریقا بر اثر نگرشهای مشترک غلط گروههای افراطی و خشونت گرا همچون داعش و بوکوحرام در شرایطی که از برخی نارسائیها در فضای اقتصادی کشورها ، سوء استفاده نموده تا بحرانهای ناامنی را تشدید سازند خاطرنشان ساخت : عوامل اقتصادی و فرهنگی در ثبات جوامع بسیار حیاتی و اهمیت دارند و دولتهای دوست می توانند با مشورت و تبادل تجربیات این بحرانها را مورد مطالعه قرار دهند .
همچنین در این دیـدار تحولات مختلف آفـریقا از جمله تحولات نیجریـه ، چالش های ناشی از رویکردهای گروه های تروریستی بوکوحرام و الشباب در آفریقا نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

4949

کد N933844