بان کی مون: انهدام معبد بزرگ پالمیرا به دست داعش جنایت جنگی است

کد N932939