پزشکان غنا با پایان اعتصاب به بیمارستانها برگشتند

سیاسی

پزشکان غنایی بعد از اعتصاب چند هفته ای به خاطر شرایط سخت شغلی و دستمزد کم به سر کار خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، پزشکان کشور غنا بعد از یک اعتصاب سه هفته ای به بیمارستانها برگشتند. بر این اساس سه هفته اعتصاب پزشکان تمام بیمارستانهای دولتی به غیر از بیمارستانهای نظامی تعطیل بودند.

در همین رابطه «یامسون» دبیرکل انجمن پزشکان غنا علت این اعتصاب از سوی پزشکان را تلاش برای بهبود شرایط شغلی و بالا رفتن دستمزدها اعلام کرد. وی گفت هنوز شرایط مطلوبی از سوی دولت برای پزشکان تصویب نشده است و احتمال اعتصاب های دیگر وجود دارد.

این در حالی است که دولت اعتصاب پزشکان غنایی را غیر قانونی اعلام کرده و اعلام کرده بود حاضر نیست در چنین شرایطی مذاکره ای با انجمن های پزشکی انجام دهد.

از سوی دیگر «تونی گودمن» سخنگوی وزارت بهداشت غنا می گوید در مدت اعتصاب برای کمک به بیماران پزشکان کوبایی به این کشور آورده شده بودند. در عین حال بیماران در بیمارستانهای دولتی غنا از بازگشت پزشکان اظهار خوشحالی کردند. بیماران می گویند پزشکان باید به شرایط سخت کشور توجه بیشتری داشته باشند.