موضع وزیر خارجه روسیه در باره انتخابات آینده آمریکا

سیاسی

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت که کشورش انتخابات آتی آمریکا را به دقت زیر نظر دارد، اما تأکید کرد که تفاوتی ندارد که رئیس جمهور آینده آمریکا از میان دموکرات ها باشد یا جمهوریخواهان.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا گفت: البته که مسکو رقابت های انتخابات ریاست جمهور در آمریکا و مسائل پیرامونی آن را دنبال می کند، اما از زمان شوروی سابق تا کنون تفکری وجود دارد مبنی بر اینکه کشور ما با یک رئیس جمهور از حزب جمهوریخواه راحت است تا رئیس جمهوری که از حزب دموکرات انتخاب شده باشد. اما به شخصه می گویم که هیچ تفاوتی میان رئیس جمهور دموکرات با جمهوریخواه وجود ندارد.

وی در ادامه گفت که مسکو همواره برای بازگشت روابط با آمریکا از این کشور درخواست هایی را داشته است.

لاوروف در ادامه افزود: هنگامی که ما پیشنهادهای برقراری مجدد روابط با آمریکا به سطح گذشته به مفهوم مسیرها و مکانیسم هایی برای مذاکره و تعامل را دریافت می کنیم، با بازگشت مکانیسم های آن نیز موافق خواهیم بود.