حزب اتحاد ملت که مجوز دارد؟!

احزاب سیاسی,روزنامه کیهان,هادی اعلمی,وزارت کشور

حزب اتحاد ملت ممکن است ناخوشایند برخی جریان های سیاسی باشد، اما مجوز همراه با حق فعالیت از سوی وزرات کشور دارد و همین قانون سازوکار تخلف و نوع رسیدگی به آن را تعیین کرده است.

برابر قانون و آیین نامه اجرایی احزاب و کانون ها، زمانی یک حزب سیاسی یا کانون صنفی قانونی می شود که اقدام به کسب مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب مستقر در وزارت کشور پس از استعلام از بخش های ذیربط اطلاعاتی،انتظامی و قضایی نماید و به تبع آن در صورت درخواست شهرستان ها نیز مجوز دفتر فرعی صادر می نمایند، برابر قانون، هر حزب یا کانون دارایِ مجوز حق دارد نشست یا کنگره و یا جلسات درون گروهی خود را برگزار کند و به فعالیت سیاسی در سراسر کشور بپردازد.

 

جالب این است که ما در الفبای فلسفه ی احزاب فرومانده ایم! و این هم از قفل های تاریخی کشور ماست. کارکرد حزب اساسا کسب قدرت سیاسی و تصدی گری امور حکمرانی است، حزب کادرسازی می کند، متصدیانِ در سایه تشکیل می دهد و برنامه ریزی برای آینده کشورش انجام می دهد، در یک کلام حزب با قدرت و مشارکت (در صورت اقبال عمومی) گسترده می آید تا هم کمک کار دولت مستقر از طریق انتقاد یا اعلام برنامه و معرفی کادر باشد و به مردم هم این پیام را برساند که من برای پیشبرد برنامه ها از فلان دولت و یا مجلس صلاحیت بیشتری دارم و مشتری را که مردمند،جذب کند، اگر غیر از این تصور کنیم، کارکرد احزاب دیگر جایی ندارد.

 

بدون آنکه پیش داوری خاصی داشته باشم، حزب اتحاد ملت اکنون با مجوز وارد فعالیت شده، حق قانونی او برگزاری کنگره و اعلام موضع است، بلافاصله حملات شدیدی به او انجام می شود، در ساختار قدرت و یا مطبوعات همگان حق اظهارنظر درباره برنامه های حزب و سیاست های او را دارند، لکن چون قانونی است هیچ کس حق توهین به آن، اعضایش و یا هر حزب دیگر را ندارد، حزب اتحاد ملت ممکن است ناخوشایند برخی جریان های سیاسی باشد، اما مجوز همراه با حق فعالیت از سوی وزرات کشور  به عنوان مرجع هماهنگ کننده با سایر جاها دارد و همین قانون سازوکار تخلف و نوع رسیدگی به آن را تعیین کرده است.

 

شایسته است همه ی ما به جای توهین و تخریب یکدیگر، پایبند به قانون و لوازم آن باشیم، فراموش نکنیم ما قبل از اینکه موجود سیاسی باشیم، در هموطن بودن، مسلمان بودن و شهروند درجه ی یک بودن با هم برابریم!

کد N932576