شمخانی در دیدار با وزیر خارجه انگلیس:

احترام متقابل تامین کننده منافع ایران و انگلیس است

سیاسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار وزیر امور خارجه انگلیس گفت: حرکت به سمت روابط پایدار مبتنی بر اعتماد سازی و احترام متقابل تامین کننده منافع دو کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس صبح امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار شمخانی با اشاره به فراز ونشیب های تاریخی در روابط دو کشور، حرکت به سمت روابط پایدار مبتنی بر اعتماد سازی و احترام متقابل را تامین کننده منافع دو کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۱+۵ در جریان مذاکرات هسته ای، ضرورت تغییر نگاه و دوری جستن از برخی سوء تفاهمات غیر سازنده از سوی غرب را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: قدرت جمهوری اسلامی ایران ناشی از پشتوانه مردمی، رهبری هوشمند و سیاستهای منطقه ای و بین المللی متوازن وثبات آفرین بوده و درک درست و واقعی این موضوع، آغاز همکاریهای نوین را تسهیل می نماید.

شمخانی با اشاره به ریشه های شکل گیری تروریسم تکفیری در منطقه و نقش برخی کشورهای متحد غرب در این زمینه افزود: عدم توجه به هشدارهای جمهوری اسلامی در خصوص خودداری برخی کشورها از تسلیح معارضین دولت قانونی سوریه موجب شکل گیری گروههای تروریستی متعدد و ایجاد بحرانی کم سابقه با تحمیل هزینه های مادی و انسانی گسترده به کشورهای منطقه گردید.

وی افزود: اراده مقابله واقعی با افراطی گری و تروریسم در منطقه در چارچوب احترام به استقلال و حق حاکمیت کشورها شکل می گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دیدگاه مشترکی در خصوص مبارزه با داعش و تروریسم، لزوم ایجاد ثبات در منطقه و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور وجود دارد که می بایست با تداوم رایزنیهای فعال به مورد اجرا گذارده شود.

دریابان شمخانی با تاکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی در حمایت از ملل مظلوم ومورد تجاوزسلطه جویان اظهار داشت:ما همواره و به صورت صریح بر پشتیبانی قاطع از ملتهای تحت سلطه که برای احقاق حقوق خود مقاومت می کنند تاکید کرده ایم و این مسیر را همچنان ادامه خواهیم داد.

شمخانی خاطرنشان کرد: امیدواریم مشکلات دانشجویان و اتباع ایرانی در انگلیس با پیگیری این کشور مرتفع شود.

فلیپ هاموند وزیر خارجه انگلستان نیز با ابراز خرسندی از آغاز فصل جدید در روابط دوکشور بر نقش و جایگاه ویژه کشورمان به عنوان یک قدرت منطقه ای در حل مسائل مختلف به ویژه مقابله با تروریسم تاکید کردو گفت: در تلاش هستیم که بتوانیم ضمن مشورت و همکاری مشترک در موضوعات منطقه ای، روابط اقتصادی طولانی و ماندگاری با ایران داشته باشیم.