تصاویری از بازگشایی سفارت لندن در تهران

سفارت خانه های ایران و انگلیس امروز 1 شهریور 94 مصادف با 23 آگوست 2015 در تهران و لندن بازگشایی شد. تصاویر اختصاصی خبرگزاری ایرنا را مشاهده می کنید.

تصاویری از بازگشایی سفارت لندن در تهرانسفارت خانه های ایران و انگلیس امروز 1 شهریور 94 مصادف با 23 آگوست 2015 در تهران و لندن بازگشایی شد. تصاویر اختصاصی خبرگزاری ایرنا را مشاهده می کنید.

 

 

 

52310

کد N930981