رویترز اعلام کرد:

سیطره القاعده بر منطقه تواهی بندر عدن

سیاسی

خبرگزاری رویترز از اشغال بندر عدن به دست القاعده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ساکنان محلی در بندر عدن اعلام کردند که تروریستهای القاعده، منطقه تواهی را درغرب عدن اشغال کرده و پرچم القاعده را در بندر این شهر به اهتزاز درآوردند.