عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

آمریکا به دنبال تبدیل ایران به مستعمره اقتصادی‌اش در منطقه است

سیاسی

عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: مدل‌هایی که غرب و آمریکا در عرصه های اقتصادی در رابطه با ایران برنامه ریزی کرده اند مدل هایی است که ایران را به مستعمره آمریکا تبدیل می کند.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نگاه آمریکا و غرب این است که از این توافق روزنه ای برای ورود به کشور ما ایجاد کنند و به همین دلیل در حال بررسی راهکار های ورود به ایران بعد از تصویب برجام هستند و برنامه های وسیع و گسترده ای برای ورود در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران دارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا به این نتیجه دست یافته که در تقابل با جمهوری اسلامی نمی تواند به اهداف خود دست یابد گفت:ابزاری که می تواند دوباره آمریکا را به کشور ما باز گرداند ورود از طریق کانال های فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

وی در تشریح راهکار های برنامه ریزی شده برای ورود آمریکا و غرب به ایران گفت: پر و بال دادن به نگاه ها و جریانات طرفدار غرب و آمریکا  و حمایت از ارزش های غربی و تاثیر گذاری بر ارزش های انقلابی ایران و تهی کردن نظام و انقلاب از ارزش های انقلابی، روزنه هایی است که آمریکا برای ورود به ایران برنامه ریزی کرده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: مدل هایی که غرب و آمریکا در عرصه های اقتصادی در رابطه با ایران برنامه ریزی کرده اند مدل هایی است که ایران را  به کشور اقماری آمریکا تبدیل کرده و وابستگی اقتصادی ما را به آمریکا افزایش می دهد تا در هر مقطعی ساز جدایی و عدم همکاری با آمریکا زدیم به راحتی بتوانند با ما برخورد کنند.

قادری با بیان اینکه آمریکا نمی خواهند ایران کشوری مستقل بوده و تلاش دارد ایران را به کشوری که در اقتصاد جهانی هضم شده تبدیل کند ادامه داد: آن ها می خواهند ایران را به کشور تبدیل کنند که با سرما خوردن اقتصاد اروپا و آمریکا اقتصادش تب کند و با تب کردن آن اقتصاد آمریکا، اقتصادش بمیرد .

وی ادامه داد: آمریکا و غرب تلاش دارند اقتصاد ما را به گونه ای برنامه ریزی کنند که استقلال عمل، اتکا به توانمندی های داخلی و تاب آوری اقتصادی ایران کاهش یابد و حتی از بین برود.

قادری تاکید کرد: بر اساس فرمایشات رهبری باید اقتصاد ما از ظرفیت های بین المللی استفاده کند ولی نباید وابستگی اقتصادیمان افزایش یافته و کاملا تابع نوسانات بین المللی شود بلکه باید با اعتماد و  اتکا به نفس از تولید داخلی حمایت شود.

وی اظها ر داشت: ما باید در حوزه های اقتصادی این روزنه ها را ببندیم و فرصتی ایجادکنیم که اتکا به توانمندی های داخلی افزایش یافته و بتوانیم از دانش بین المللی استفاده کنیم.