فیلم/ لحظه سقوط هواپیمای نظامی در جنوب شرقی انگلیس

سیاسی

بین الملل: یک فروند هواپیمای نظامی ارتش انگلیس در هنگام انجام حرکات نمایشی در منطقه «ساسکس» در جنوب شرقی انگلیس سقوط کرد که در نتیجه آن هفت نفر کشته شدند.

فیلم/ لحظه سقوط هواپیمای نظامی در جنوب شرقی انگلیسبین الملل: یک فروند هواپیمای نظامی ارتش انگلیس در هنگام انجام حرکات نمایشی در منطقه «ساسکس» در جنوب شرقی انگلیس سقوط کرد که در نتیجه آن هفت نفر کشته شدند.