رحیمیان در گفتگو با مهر:

آغاز اقدامات فنی اجرای برجام در تاسیسات هسته‌ای صحت ندارد

سیاسی

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست سازمان انرژی اتمی آغاز اقدامات فنی در برخی تاسیسات هسته‌ای کشور برای بسترسازی اجرای برجام را تکذیب کرد.

پژمان رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بعضی خبرها مبنی بر شروع اقدامات فنی در برخی تاسیسات هسته‌ای از جمله جمع کردن برخی سانتریفیوژها در نطنز برای بسترسازی اجرای برجام، اظهار داشت: این مساله در هیچ کدام از تاسیسات هسته‌ای کشورمان صحت ندارد.

وی در عین حال تصریح کرد: اینکه برای کاهش زمان اجرای برجام برنامه‌ریزی کنیم، صحت دارد و ما برنامه‌ریزی خودمان را داریم، اما اتفاق عملی بر روی زمین نیفتاده است.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان انرژی اتمی افزود: برنامه‌ریزی ما در این رابطه بر روی کاغذ و در حد تشکیل جلسه است، اما اقدام عملی این است که باز کردن یک پیچ را شروع کنیم.

رحیمیان در همین رابطه تاکید کرد: تا مطمئن نباشیم که سرنوشت برجام در ایران و جای دیگر چه می‌شود، لزومی برای شروع اقدامات عملی در تاسیسات خود نمی‌بینیم.