در جلسه علنی امروز صورت می گیرد؛

طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستور کار مجلس

سیاسی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس و با حضور ۲۰۳ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است.

نمایندگان مجلس امروز همچنین دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران را به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران انتخاب می‌کنند.

رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور نیز امروز در دستور کار مجلس قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی رسیدگی خواهند کرد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو تبصره به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.