پورمختار در گفتگو با مهر؛

گزارش کامل روند پرونده بورسیه ها برای سران قوا ارسال می شود

سیاسی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص نتیجه جلسه پنج جانبه گفت: مقرر شدگزارشی از پرونده بورسیه ها توسط کمیسیون اصل نود و آموزش تهیه شده و برای سران قوا ارسال شود.

محمدعلی پور مختار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه پنج جانبه برای بررسی نهایی پرونده بورسیه ها گفت:در این جلسه مجددا پرونده بورسیه ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد:در این جلسه مجددا بر اجرای رای کمیسیون اصل نود تاکید شد و مقرر شد کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش به صورت مشترک گزارشی را در مورد پرونده بورسیه ها از ابتدا تا کنون برای ارسال سران قوا تهیه کنند.

وی تاکید کرد: امیدوارم با اجرای رای کمیسیون اصل نود توسط وزارت علوم، اجحافی که در حق دانشجویان بورسیه شده بود جبران شود.

به گزارش مهر محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیش از این از جلسه کمیته پنج جانبه بررسی پرونده بورسیه ها متشکل از وزارت علوم و تحقیقات،  وزارت بهداشت و درمان، کمیسیون اصل ۹۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خبر داده و اعلام کرده بود : بر اساس بررسی های صورت گرفته ۹۷ درصد بورسیه ها بدون مشکل تشخیص داده شدند.