اجمالی/ در مراسم روز صنعت دفاعی:

روحانی: با توجه به شرایط منطقه باید مجهز، مقتدر و آماده باشیم

سیاسی

رئیس جمهور با اشاره به شرایط منطقه تاکید کرد: ما باید در چنین شرایطی مجهز، مقتدر و آماده باشیم؛ البته ایران ثابت کرده اهل تجاوز نیست بلکه اهل فرهنگ و نوعدوستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری در مراسم روز صنعت دفاعی، سیاست جمهوری اسلامی ایران را سیاست تنش زدایی، همگرایی و اعتماد سازی با دنیا دانست و تصریح کرد: ما اهل فرهنگ ، کتاب، هنر و تمدن هستیم و به همین دلیل اساس راهبرد جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد بازدارندگی و دفاعی است.

وی با اشاره به حرکت پرشتابی کشور در مسیر خودکفایی در نیازهای نیروهای مسلح ، گفت :صنعت دفاعی یک کشور نشان از نوع آرمان آن ملت و کشور دارد و صنایع دفاعی ما همواره صنایعی بوده که از سرزمین، مردم و منافع ما به خوبی دفاع کند. ما اهل تجاوز نبوده  و نیستیم.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه تعامل سازنده و مذاکره، در سایه قدرت دفاعی نتیجه بخش است، افزود: بازدارندگی تنها با صنعت دفاعی و نظامی حاصل نمی شود،  نیاز به قدرت فرهنگی، علمی ، سیاسی و اقتصادی هم داریم و این قدرتها باید در کنار هم قرار گیرند تا قدرت ملی محقق شود.

روحانی با اشاره به اینکه "نظام ما مردمسالار است و نه جنگ سالار"، افزود:جمهوری اسلامی  ایران ثابت کرده اهل تجاوز نیست بلکه اهل فرهنگ و نوعدوستی است.

رییس جمهوری در ادامه به توافق هسته ای اشاره کرد و گفت: توان سیاسی و توافقی که فقط یک رژیم نامشروع مخالف آن است ، امتداد توان دفاعی است و وقتی ایران بر اساس منطق، دین و فتوای رهبری مخالف سلاح اتمی است ، این یک توافق خوب است.

روحانی در ادامه با اشاره به شرایط منطقه ، گفت: در چنین شرایطی باید مجهز، مقتدر و آماده باشیم .

ادامه دارد...