نهاوندیان: راه اجرای شریعت جز انتخاب آزادانه و آگاهانه انسان‌ها نیست

اسلام,محمد نهاونديان

محمدرضا نهاوندیان با بیان اینکه بزرگترین خدمت رضوی خدمت به فرهنگ رضوی است، گفت: در زمانه‌ای که می‌خواهند از اسلام تصویر غیر منطقی، نابردبار و خشونت‌گرا معرفی کنند، بهترین راه مقابله ارائه مکتب و فرهنگ رضوی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی که در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد اظهار کرد: در شرایطی که می‌خواهند معرف اسلام، گروههای خشن و افراط گرا،خونریز و ضد اخلاق باشند، بهترین مقابله ارائه الگوی گفت و گوی رضوی با فرهنگ منطق و استدلال و گفتمان اقناعی در معرفی اسلام است.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد:‌اگر کسی در زمانه ما و در جامعه بزرگ جهانی بخواهد برای تبلیغ و تحقق اسلام خدمتی کند راه ارائه قانع کننده‌ی دین و ایجاد جاذبه برای قبول دین را باید مورد توجه قرار دهد.راه گسترش اسلام جز راه نبوی و رضوی نیست.

وی با بیان اینکه مسلمانان نمی‌خواهند به جای دیگران انتخاب کنند و انتخاب خود را بر دیگران تحمیل کنند، توضیح داد: پیامبر اسلام(ص) گرچه خود را به حق می‌دانستند اما راهشان ارائه آن چیزی بود که خود انتخاب کرده بودند تا مردم بتوانند انتخاب کنند.

نهاوندیان با بیان اینکه طرح مسئله اجرای شریعت در جوامع غیر اسلامی در واقع توطئه‌ای است تا اسلام را به عنوان مکتب تحمیلی نشان دهند، گفت: تبلیغ دین در جامعه غیردینی نخست با اخلاق و منطق آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: ر اه اجرای شریعت مسیری جز انتخاب آزادانه و آگاهانه انسانها ندارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه بنیان کار مکتب رضوی ترویج عقل انتخاب‌گر و آزاد و آگاه است، تصریح کرد: توجه به مسائل زمانه و زمان آگاهی برای هر کسی که وظیفه‌ی تبلیغ را بر دوش دارد واجب است.

نهاوندیان با تاکید بر این که ملاک و معیارحرکت دینی باید عقل و گفتمان خردورزانه باشد، خاطر نشان کرد: تکیه بر عقل برای جلب افکار و دل‌ها از روش‌های مکتب رضوی است و امروز باید مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت (ع) پرچمدار گفت و گوی ادیان باشند و ملاک و چراغ راهنما در این گفت وگو، تاکید بر مشترکات باشد.

نهاوندیان با تاکید بر اهمیت مدارای با مردم گفت: در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هر روز ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان بیشتر می‌شود و در این ارتباط محبت کردن به مردم از اهمیت برخوردار است چرا که برخورد خشونت آمیز و تحمیلی جز ضرر و زیان برای مکتب و آیین اهل بیت (ع) ثمره‌ای نخواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر این که یکی از ارکان الگوی رفتار رضوی مدارای بامردم است اظهار کرد: اگر ما رفتار نابردبارانه را برگزینیم در مقابل توجیه کرده‌ایم که دیگران با ما رفتار نابردبار و خشن را انتخاب کنند و هیچ کمکی به ظلم ظالمان بیشتر از این نیست که ما آیین ظلم را آغاز کنیم و باعث توجیه رفتار خشونت آمیز آن شویم که این فلسفه وجودی گروههای تکفیری و تروریستی به نام اسلام است.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: فلسفه وجودی گروههای تکفیری و تروریستی به نام اسلام توجیه ظلم و کشتار مسلمانان است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم سهمی در احیای مجدد اسلام در جهان و مکتب اهل بیت (ع) در حیات فکری و ذهنی بشریت داشته باشیم باید پرچمدار مقابله با خشونت و افراطی گری باشیم که بهترین راه تبلیغ دین خدا در مکتب علوی است.

نهاوندیان با اشاره به این که رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد جهان علیه خشونت و افراطی‌گری را مطرح کردند و باید این موضع در حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی‌مان مورد توجه قرار گیرد، گفت: مذاکرات اخیر هسته‌ای نماد دیگری شد بر این که ایران اسلامی ارائه کننده‌ی الگوی گفت و گو در جهان است و جنبه فرهنگی آن از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و هسته‌ای‌اش بسیار بیشتر است.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد:‌ در این مذاکرات جهان شاهد بود ایران اسلامی به دنبال جنگ و تسلیحات و کشتار جمعی نیست و آماده گفت وگوست و از چنان قدرت منطقی برخوردار است که می تواند طرف مقابل را قانع کند تا قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت را لغو کند و به حقوق هسته‌ای ایران اذعان نماید که همه اینها از اعجاز مکتب رضوی و آیین گفت و گو و تعامل با دیگران است.

نهاوندیان افزود: ما به عنوان خادمان فرهنگ رضوی در قول و عمل باید باید فرهنگ گفت و گو را ترویج کنیم که آن هم نیازمند آیین،منش، و ادبیات گفت وگوست.

انتهای پیام

کد N929100