ارسال تانک جنگی از سوی کره شمالی به مناطق مرزی

واحد مرکزی خبر نوشت:

مقامات کره شمالی باهدف احتمالی حمله به وسایل تبلیغاتی و تخریب بلندگوهای تبلیغاتی کره جنوبی، امروز تانک های جدید را در مناطق مشترک غیر نظامی دو کشور مستقر می کنند.
کره جنوبی اخیرا از طریق بلندگوهایی که در مناطق مشترک مرزی دو کشور نصب کرده به پخش آگهی های تبلیغاتی ضد کره شمالی اقدام کرده است.
رهبران پیونگ یانگ هدف از انتقال تانکهای 76.2 میلیمتری این کشور را به مناطق غیر نظامی مرزی، واکنش به فعالیت های تبلیغاتی اخیر سئول از طریق نصب بلندگوهای مرزی توصیف کردند.
مقامات کره شمالی بارها از رهبران سئول خواسته اند اینگونه بلندگوها را از مناطق غیر نظامی بردارند.
به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از خبرگزاری یونهاپ، مقامات کره شمالی تهدید کردند درصورتی که سئول به درخواست پیونگ یانگ پاسخ ندهد نیروهای نظامی پیونگ یانگ وسایل تبلیغات جنگ روانی را نابود خواهند کرد.
این درحالی است که به رغم درخواست های مکرر پیونگ یانگ مقامات کره جنوبی به ادامه استفاده از اینگونه وسایل تبلیغاتی علیه همسایه شمالی خود تاکید می کنند.

261

کد N928972