رحمانی فضلی: هماهنگی با شورای نگهبان درباره نظارت و اجرا به خوبی پیش می رود

ایسنا نوشت:

"عبدالرضا رحمانی فضلی" در نشست خبری با خبرنگاران که در سالن جلسات استانداری استان برگزار شد، اظهار کرد: امسال اجرای انتخابات بر عهده دولت بوده و تمام امور برنامه ریزی شده طبق تقویم و زمان بندی انجام شده پیش می رود.

وی افزود: دولت به دنبال برگزاری انتخاباتی قانونی، با نشاط و سالم بوده و حضور مردم و اجرای قانونی انتخابات برای دولت اهمیت بسزایی دارد.

وزیر کشور تصریح کرد: اقداماتی برای هماهنگی با دستگاه های اجرایی به خصوص در حوزه نظارت انجام شده و جلسات متعددی به صورت کارشناسی با شورای نگهبان داشتیم و خوشبختانه امر هماهنگی در حوزه نظارت و اجرا به خوبی پیش می رود و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه قوانین و مقرراتی در حوزه انتخابات وجود دارد که باید کاندیداهای انتخاباتی آن ها را رعایت کنند، تصریح کرد: کاندیداها نباید تبلیغات زودرس داشته باشند و تمام موضوعات و مسائل را باید از طریق قانون پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تاکنون مسئله و موضوع خاص و حادی در مورد انتخابات وجود نداشته است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تعامل سازنده با مجلس در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: دولت به تشخیص نمایندگان احترام می گذارد و تفسیرش از اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار خیرخواهانه بوده و دولت در مباحث و موضوعات کلان هماهنگی خوبی با مجلس دارد.

وی در خصوص تقسیمات کشوری اظهار کرد: باتوجه به روند تقسیمات کشوری در گذشته، شاهد به وجود آمدن شهر ها، شهرستان ها و بخش های مختلف در کشور بودیم که گاها شرایط تقسیمات را نداشتند.

وزیر کشور با بیان اینکه تقسیمات کشوری هزینه های زیادی را برای دولت در پی دارد، افزود: اما با این وجود بایستی با در نظر گرفتن شرایط سخت تقسیمات کشوری ضابطه مند و در قالب چارچوب اساسی انجام دهند.

وی ادامه داد: دولت با بررسی اساسی تقسیمات کشوری را متوقف کرد و با در نظر گرفتن دومسئله تامین اعتبار و تعیین محدوده شهرها تقسیمات کشوری جدیدی در شهرها و شهرستان ها به وجود آورد.

2727

 

 

کد N928232