اعتراض و درخواست تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی به حکم صادره علیه سعید مرتضوی

سعید مرتضوی,سازمان تامین اجتماعی

وکیل سازمان تأمین اجتماعی در پرونده شکایت علیه سعید مرتضوی در خصوص اخبار منتشره مبنی بر رضایت این سازمان از حکم صادره اعلام داشت : ضمن تشکر از زحمات مجموعه قوه قضاییه به خصوص قضات شعبه صادره کننده رأی، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شاکی، حکم صادره را متناسب با تخلفات و جرائم ارتکابی از سوی سعید مرتضوی در ایام تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی نمی داند و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان در خصوص حکم صادره اظهارکرد: این حکم مربوط به عدم تمکین مرتضوی به قانون و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت نام برده جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی است.

او گفت: از نظر این سازمان، کل ایام تصدی نامبرده باید مورد حکم قرار می گرفت و  تمام حقوق و مزایای نامبرده مسترد می گشت اما رأی صادره فقط بخشی از ایام تصدی را موضوع حکم قرار داده است.


نظری ادامه داد: با عنایت به اینکه از ابتدا نامبرده فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی بوده و در ایام مذکور تصرفات مالی متعددی را صورت داده است؛ لذا باید موضوع حکم قرار می گرفت. به همین جهت حکم صادره را متناسب با جرائم ارتکابی نمی دانیم و ضمن اعتراض به حکم صادره، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد.

232  42

 

کد N927766