اجمالی / روحانی در اجلاس جهانی مساجد:

مسجد جای حزب و جناح نیست؛ جای سیاست و فرهنگ است

سیاسی

رئیس جمهور با بیان اینکه مسجد جای سیاست است اما جای حزب نیست، گفت: مسجد خانه ملت است و نباید رنگ و بوی حزب و جناح بگیرد بلکه باید رنگش رنگ فرهنگ و اسلام باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در سیزدهمین اجلاس روز گرامیداشت روز جهانی مساجد با بیان اینکه مسجد جای سیاست است اما جای حزب نیست، گفت: مسجد جای بیان مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، مشکلات جهان اسلام و خطراتی است که از سوی استکبار برای اسلام وجود دارد.

وی افزود: اگر یک مسجد به تبلیغ یک حزب و مسجد دیگر به تبلیغ یک حزب و جناح دیگر تبدیل شود وحدت و اتحاد از آن مسجد بیرون نمی آید بلکه تفرقه بیرون می آید.

وی مسجد را سرای حزب و تشکل سیاسی دانست و گفت: مسجد همه را در درون خودش می پذیرد. مسجد خانه حزب و جناح نیست. بلکه خانه ملت است.

وی تاکید کرد: مسجد نباید رنگ و بوی حزب و جناح بگیرد. بلکه باید رنگش رنگ اسلام باشد. مسجد باید جان و روحش قرآن و اهل بیت باشد و منافع و مصالح کشور و دنیای اسلام از آن بیرون بیاید.

ادامه دارد...