به منظور انجام بازجویی‌های گسترده‌تر؛

دستگاه قضایی لبنان «احمد الأسیر» را تحویل دستگاه اطلاعات ارتش داد

سیاسی

دستگاه قضایی لبنان «احمد الأسیر» سرکرده بازداشت شده سلفی ها را به منظور بازجویی‌های گسترده‌تر از وی درباره جنایت‌هایش تحویل دستگاه اطلاعات ارتش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دستگاه قضایی لبنان «احمد الأسیر» سرکرده بازداشت شده سلفی ها را به منظور بازجویی‌های گسترده‌تر از وی درباره جنایت‌هایش تحویل دستگاه اطلاعات ارتش داد.

این در حالی است که دور اول بازجویی ها از «أحمد الأسیر» سرکرده سلفی های لبنانی روز یکشنبه در حالی به پایان رسید که وی در جریان این بازجویی ها به مسائل بسیار مهمی اعتراف کرده است. 

الأسیر در جریان روند بازجویی ها صراحتا اعتراف کرده که قطر، حامی مالی اصلی وی بوده است. وی همچنین اذعان کرد در زمانی که روابط عربستان و قطر خوب بود و با یکدیگر در مسائل مختلف منطقه ای همکاری داشتند، آل سعود نیز به جرگه حامیان مالی او پیوست.

شیخ فتنه لبنان در جریان این بازجویی ها همچنین با بیان اینکه وی از حمایت های داخلی در لبنان نیز برخوردار بوده است، گفته است که برخی از مقامات سیاسی و نظامی حمایت های گسترده ای از وی به عمل آورده اند.

الاسیر تصریح کرده است که پس از بروز اختلافات میان قطر و عربستان، روابطش با این کشور تقریبا کم شد و همچنین به دنبال مشارکت جریان المستقبل در دولت لبنان در کنار حزب الله، روابطش با این جریان نیز قطع شد، اما با برخی از مقامات امنیتی همچنان در ارتباط بود.