توصیه مادلین آلبرایت به جب بوش

مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا در یادداشتی می‌نویسد: در ماه های پیش رو من آقای بوش را تشویق می کنم تا همانند یک دانشجوی واقعی، سیاست خارجی را مطالعه کند.

کد N927183