منابع عربی خبر دادند؛

وخامت حال «محمد علان» اسیر فلسطینی

سیاسی

منابع عربی اعلام کردند که حال «محمد علان» اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی که به تازگی از کما خارج شده، رو به وخامت نهاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وضعیت جسمانی «محمد علان» اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی به شدت رو به وخامت نهاده است.

بر اساس این گزارش، وی که به تازگی از کما خارج شده است، در حال حاضر حتی قادر به برقراری ارتباط با اطرافیانش نیست.

لازم به ذکر است که محمد علان از اعضای فعال جنبش جهاد اسلامی و وکیل بوده و ۹ ماه است که به نشانه اعتراض به بازداشت بی دلیل و بدون هیچ اتهام خود اقدام به اعتصاب غذا

کرده است و هم اکنون سلامت جسمی وی به خطر افتاده است. بینایی و شنوایی محمد علان به دلیل اعتصاب غذا در روزهای اخیر آسیب جدی دیده است و پزشکان مجبور به دادن

تنفس مصنوعی و تزریق برخی مایعات به وی شده اند.

وی به دنبال ۶۰ روز اعتصاب غذا در زندان های رژیم صهیونیستی به کما رفته بود اما چند روز پیش به هوش آمد.