فیلم/ انفجار انتحاری و درگیری ارتش عراق با داعش

سیاسی

درگیری نیروهای عراقی با گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

فیلم/ انفجار انتحاری و درگیری ارتش عراق با داعشدرگیری نیروهای عراقی با گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.