وزرا و استاندارانی که امروز شنونده سخنان روحانی بودند

کد N926952