عضوفراکسیون رهروان: مثلث آقایان "یزدی،مصباح و موحدی کرمانی" برای وحدت اصولگرایان را ناکام می دانم

آریا نوشت:

مؤيد حسيني صدر ،عضو فراکسيون رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي  درباره محوريت حضرات آيات يزدي ،مصباح يزدي و موحدي کرماني ،گفت:بنده معتقدم آقاي مصباح يزدي به عنوان چهره اي در جامعه شناخته شده است که نظر مردم را در اولويت دوم مي داند به اين معنا که افکار عمومي فکر مي کند ايشان مي گويد برد راي مردم محدود است و نبايد در همه مسائل روي راي ملت تاکيد کرد اين درحالي است که وزن نظر مردم درجامعه افزايش پيدا کرده است لذا اين ترکيب يا سه ضلعي که براي وحدت اصولگرايان مشخص شده اند را بنده ناکام مي دانم و بعيد مي دانم در انتخابات موفق شوند.
نماينده مردم خوي و چايپاره‏ ادامه داد:مردم احساس مي کنند دولت قبل با پشتيباني تفکر آقاي مصباح يزدي وافراد نزديک به ايشان روي کار آمده است بنابراين بعيداست با اين ناکامي و شکست گسترده که دولت قبل در حوزه اقتصادي داشته و خبرهاي تلخي که هرروز از فاصله طبقاتي وسوء استفاده هاي کلان مالي از آن دولت به گوش مي رسد دوباره به آن تفکر راي بدهند لذاطبيعي است که اين اتحاد ثمر بخش نخواهد بود.
وي اظهار داشت:در انتخابات مجلس دهم نه تنها مردم به چهره هاي جنجالي و سياسي از هرطرف باشد راي نمي دهند بلکه به افرادي که اطلاعات و نظرات کارشناسي دارند بها خواهند داد .بايد پذيرفت که جنگ هاي سياسي وافراطي گري ها به کشور آسيب زده است لذا اگر مي خواهيم براي مردم و جوانان قدم برداريم بايد به کارشناسان سياسي غيرافراطي ميدان بدهيم تا بتوانند مشکلات را حل کنند.
حسيني صدرگفت:متاسفانه برخي افراد و جريان ها بدون آنکه مشکلات مالي داشته باشند با زرنگي به دنبال سلايق سياسي خودشان هستند  .اين موضوعي است که البته مردم بخوبي درک مي کنند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت:ازآنجايي که اصولگرايان در حوزه مديريت اقتصادي و اشتغال ورشد صنعتي موفق نبوده اند لذا اگر افرادي چون آيت الله مصباح يزدي بخواهند پرچمدار اصولگرايان باشند وضعيت خيلي بدتر مي شود چراکه جامعه 8سال به اين تفکر فرصت داد و دراين مدت صنعت از رشد 7درصد به رشد منفي 3درصد رسيد لذا ديگر فرصت تکرار اين اشتباهات نيست.
اين نماينده مجلس گفت:بنده معتقدم درانتخابات پيش رو افراد معتدل ،مستقل ومنطبق با گفتمان دولت شانس بيشتري براي راي آوري خواهند داشت.

 

1717

کد N926551