معاون رئیس جمهور سابق آمریکا:

«اوباما» برای توافق هسته ای با ایران عجله داشت

سیاسی

«دیک چنی» در کتاب جدید خود با انتقاد از توافق هسته ای دولت اوباما با ایران می نویسد:اوباما سیاست خارجی آمریکا را طوری تغییر داد تا ایران آزرده نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزمینر، «دیک چنی» معاون رییس جمهور سابق آمریکا توافق هسته ای دولت آمریکا با ایران را در کتاب جدید خود که قرار است به زودی در اول ماه سپتامبر منتشر شود مورد انتقاد قرار داد.

چنی در کتاب جدید خود که با عنوان «چرا جهان به آمریکای قدرتمند نیاز دارد»  اوباما را به عجله کردن برای توافق هسته ای با ایران متهم کرده و می نویسد: اوباما آنقدر برای لطف کردن به ایران عجله داشت که به همراه معاونانش ملت آمریکا را درباره خطرات بالقوه حذف تحریم های ایران گمراه کردند.

وی در این کتاب مدعی شده است اوباما با عجله توافقی را با ایران امضا کرده است که مقامات ایرانی قصد پایبندی به آن را ندارند.

چنی همچنین در این کتاب اوباما ر به گمراه کردن مردم آمریکا متهم کرده و می نویسد اوباما بر سر امنیت مردم آمریکا بر اساس صداقت ایرانی ها شرط بندی کرده است