حمایتهای مالی عربستان و قطر؛ جدیدترین اعترافات جدید «شیخ فتنه»

سیاسی

«احمد الأسیر» سرکرده سلفی های لبنان در جدیدترین اعترافات خود به حمایت های مالی عربستان و قطر از وی اذعان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «البناء»، دور اول بازجویی ها از «أحمد الأسیر» سرکرده سلفی های لبنانی روز گذشته در حالی به پایان رسید که وی در جریان این بازجویی ها به مسائل بسیار مهمی اعتراف کرده است. 

بر اساس گزارش این روزنامه، الأسیر در جریان روند بازجویی ها صراحتا اعتراف کرده که قطر، حامی مالی اصلی وی بوده است. وی همچنین اذعان کرد در زمانی که روابط عربستان و قطر خوب بود و با یکدیگر در مسائل مختلف منطقه ای همکاری داشتند، آل سعود نیز به جرگه حامیان مالی او پیوست.

شیخ فتنه لبنان در جریان این بازجویی ها همچنین با بیان اینکه وی از حمایت های داخلی در لبنان نیز برخوردار بوده است، گفته است که برخی از مقامات سیاسی و نظامی حمایت های گسترده ای از وی به عمل آورده اند.

الاسیر تصریح کرده است که پس از بروز اختلافات میان قطر و عربستان، روابطش با این کشور تقریبا کم شد و همچنین به دنبال مشارکت جریان المستقبل در دولت لبنان در کنار حزب الله، روابطش با این جریان نیز قطع شد، اما با برخی از مقامات امنیتی همچنان در ارتباط بود.

منابع آگاه به روزنامه «البناء» گفته اند که محور دور اول بازجویی ها از احمد الاسیر بر مسأله شناسایی همدستان وی از زمان حوادث شهر عبرا تاکنون و همچنین عملیات هایی که در طول این مدت انجام داده است، متمرکز بود. به گفته این منابع، در جریان این بازجویی ها نیروهای امنیتی به وجود پنج انبار تسلیحاتی در نقاط مختلف شهر «صیدا» و اقلیم «الخروب» و همچنین همکاری چهار نفر از سرکرده های اصلی گروه های تروریستی با الاسیر پی بردند.