در نشست امروز اعضای مرکزی:

غفوری فرد رئیس خانه احزاب شد

سیاسی

اعضای شورای مرکزی خانه احزاب، حسن غفوری فرد را به عنوان رئیس این تشکل صنفی برگزیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای مرکزی خانه احزاب که عصر امروز در سالن شهید رجایی وزارت کشور و با حضور دبیران کل و نمایندگان برخی از احزاب کشور برگزار شده است، انتخاب هیات رئیسه این تشکل صنفی در دستور کار قرار گرفت.

بنابراین گزارش اعضای شورای مرکزی تصمیم گرفتند که «قرعه» تکلیف ریاست خانه احزاب را مشخص کنند؛ برهمین اساس ریاست سال اول خانه احزاب به قرعه اصولگرایان افتاد.

این قرعه کشی که توسط شجاعی کیاسری صورت گرفت ریاست خانه احزاب در سال دوم و سوم به ترتیب برعهده فراکسیون مستقلین و فراکسیون اصلاح طلبان خواهد بود.

همچینن در این جلسه توافق شد این رویه هر سه سال یکبار تکرار و بر اساس قرعه کشی ریاست خانه مشخص شود.

در پایان این نشست ، حسن غفوری فرد رئیس دور جدید خانه احزاب شد.