تظاهرات مردم بحرین علیه رژیم آل‌خلیفه

سیاسی

مردم بحرین در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز، علیه این رژیم تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در مناطقی واقع در منامه پایتخت این کشور تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی علیه مقامات آل خلیفه، آزادی فوری زندانیان سیاسی را خواستار شدند.

مردم در جریان این تظاهرات همچنین خواستار توقف اقدامات خشونت آمیز علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز شدند.

با وجود اعتراضات مردم بحرین به اقدامات خشونت آمیز رژیم آل خلیفه، مقامات این رژیم همچنان به سیاست سرکوب معترضان ادامه می دهند.