توهین به آیت الله به بهانه حکم فرزند

مهدی هاشمی رفسنجانی,اکبر هاشمی رفسنجانی

@sadeghrohani

حکم مهدی هاشمی رفسنجانی هفته گذشته اجرایی شد و او به زندان رفت. از زندان رفتن مهدی هاشمی نه باید خوشحال شد و نه باید غمگین شد. فرض بر این است که دادگاهی تشکیل شده و جرمی اثبات شده است. اما با این وجود زندان رفتن مهدی هاشمی تیتر یک مخالفان و موافقان  آیت الله هاشمی شد. یکی نوشت «حقش بود» و دیگری نوشت « بوسه و دعا آیت الله هاشمی بدرغه پسر». این نحوه برخورد با این حکم از سوی رسانه های حامی آیت الله هاشمی و منتقدانش کاملا طبیعی است. اما آنچه که قدری ناراحت کننده است این است که مخالفان و منتقدان آیت الله پا را از این مسئله فراتر گذاشتند و حالا مستقیما به خود آیت الله توهین می کنند. نمونه اش هم این تصویر کاریکاتوری که کشیده شده است . البته برای این که در باز نشر این توهین به آیت الله شریک نباشم تصویر کاریکاتور را اندکی مات کرده ام. 

این تصویر بخشی از یک برنامه به اصطلاح طنز است که کپی برداری سخیفی از یک برنامه ماهواره ای است که خود آن برنامه هم مبتذل و سخیف است. این ها البته آنچنان اهمیت ندارد. آنچه که مهم است این است که بفهمیم هنوز آداب انتقاد کردن را نیاموخته ایم و به بهانه انتقاد و مخالفت توهین می کنیم. بفهمیم که انقلابی که این روزها خیلی ها سنگش را به سینه می زنند حاصل زندان رفتن ها و سختی کشیدن های انسان هایی مانند هاشمی است. مگر چند نفر از نسل اول انقلاب باقی مانده که این روزها اینقدر راحت به هاشمی و امثال هاشمی توهین می شود؟ عملکرد آیت الله هاشمی ، خوب یا بد مشخص است و می تواند به قضاوت تاریخ گذاشته شود. چه مبارزات قبل از انقلابش و چه رفتار سیاسی اش بعد از انقلاب. هم نقاط مثبت دارد و هم نقاط منفی و قطعا می توان این عملکرد را به قضاوت نشست و مطمئنا می توان از این قضاوت درس های زیادی برای آینده گرفت. اما با همین قطعیت می توان گفت که توهین به آیت الله هاشمی رفسنجانی به بهانه حکم فرزندش نه تنها هیچ تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت که فضا را برای نقد تنگ تر و غبارآلوده تر خواهد کرد. کاش یاد بگیریم که توهین نکنیم.  

 

کد N924415