تداوم جنایات داعش در شهر سرت لیبی

سیاسی

همزمان با تداوم جنایات غیر انسانی داعش در شهر سرت لیبی، دولت این کشور جامعه جهانی را مسئول ادامه این روند دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، به دنبال سیطره داعش بر شهر سرت لیبی، کمیته ملی حقوق بشر لیبی جنایات این گروه تروریستی را در شهر سرت به شدت محکوم کرد.

بر اساس بییانیه ای که این کمیته منتشر کرده است، شهر سرت لیبی را یک منطقه آسیب دیده از لحاظ انسانی توصیف و اعلام کرد که تروریستهای داعش بدترین و فجیع ترین جنایات انسانی را علیه ساکنان این شهر مرتکب می شوند.

حملات موشکی بی هدف داعش در این شهر و محاصره شماری از مناطق مسکونی در شهر سرت  که موجب کمبود شدید مواذ غذایی و دارویی در آن شده است از مصادیق جنایات داعش علیه ساکنان شهر سرت لیبی محسوب می شود.

دولت موقت لیبی به ریاست« عبدالله الثنی» نیز ضمن اظهار تاسف در این باره، جامعه جهانی را مسئول این جنایات دانست واعلام کرد که اگر درخواستهای دولت لیبی برای مقابله با تروریسم در این کشور از سوی جامعه جهانی بی پاسخ نمی ماند اعمال این جنایات به صورت آزادانه به دست تروریستهای داعش در سرت و دیگر نقاط لیبی تداوم نمی یافت.