طالبان دست داشتن این گروه در حملات خونین کابل را رد کرد

سیاسی

طالبان افغانستان با انتشار بیانیه ای دست داشتن این گروه در حملات تروریستی هفته گذشته را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، هفته گذشته بی سابقه ترین حملات تروریستی در ۱۰ سال گذشته کابل اتفاق افتاد. این حمله تروریستی در منطقه «شاه شهید» به وقوع پیوست که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از غیر نظامیان گردید.

طالبان افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کردند کوچکترین نقشی در این حمله نداشته اند.

گروه تروریستی طالبان این حمله را دسیسه ای برای بدنام کردن آنها خوانده و گفتند هیاتی از سوی این گروه به منظور بررسی این واقعه تعیین شده بود و پس از بررسی های لازم مشخص شد هیچ یک از گروه های همسو با طالبان در این حمله نقشی نداشته است.