فیلم/ انفجار خونین در شهرک صدر بغداد

سیاسی

بین الملل: شهرک صدر در شرق بغداد صبح امروز شاهد انفجار خونینی بود که ۷۷ کشته و ۲۰۰ زخمی بر جا گذاشت.

فیلم/ انفجار خونین در شهرک صدر بغدادبین الملل: شهرک صدر در شرق بغداد صبح امروز شاهد انفجار خونینی بود که ۷۷ کشته و ۲۰۰ زخمی بر جا گذاشت.