فیلم/پیوستن ۵۰۰ عراقی به نیروهای مردمی

سیاسی

در راستای تقویت جبهه علیه داعش ۵۰۰ نفر به نیروهای دواطلب مردمی عراق ملحق شدند تا به جنگ داعش در الانبار و موصل بروند.

فیلم/پیوستن ۵۰۰ عراقی به نیروهای مردمیدر راستای تقویت جبهه علیه داعش ۵۰۰ نفر به نیروهای دواطلب مردمی عراق ملحق شدند تا به جنگ داعش در الانبار و موصل بروند.