اعلام آمادگی حزب مؤتلفه اسلامی برای توسعه مراودات با حزب حاکم چین

سیاسی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در دیدار با هیاتی از حزب حاکم چین گفت: حزب موتلفه اسلامی برای توسعه مراودات با حزب حاکم چین آمادگی دارد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) محمد نبی حبیبی که در این مراسم به عنوان میزبان اظهار داشت: ما سالهای متمادی از طرف غرب به خصوص در امور اقتصادی تحریم بودیم و دوستان چینی ما در این دوره همکاری و همراهیهای بسیار شایستهای با ما داشتند. البته تصور غربیها این بود که با اعمال تحریم علیه ایران ملت ما را تسلیم میکنند. به نظر من بسیاری از دولتمردان غربی هنوز ماهیت دولت اسلامی را درک نکرده‌اند. یک افکار قرون وسطایی در برخی از دولتمردان غربی به نظر من حاکم است و آن این است که هر اراده‌ای را که برای چپاول کشورهای دیگر در منابع مختلف به خصوص ثروت در نظر داشته باشند فکر می کنند که الان هم میشود این کار را کرد یعنی خوی استثمارگری آنها همان قرون وسطایی بوده و تفاوتی نکرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: ملت ما ثابت کردند که با اینگونه تحریم‌ها و اعمال فشارهای بالاتر هم هرگز تسلیم نخواهند شد، بنابراین طبیعی است که از دوستانی که در این دورهای که آنها ما را تحریم کرده بودند به ما کمک کردند سپاسگزاری کنیم.

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: البته ما همکاری و توسعه ارتباطات را بین هم دو حزب و هم دو دولت و هم دو ملت اصولا مفید تشخیص دادیم و علاقه مندیم که بعد از تحریم هم این مراودات را گسترده تر ادامه بدهیم.

وی اظهار داشت: اینکه ما از امکانات دانش هسته‌ای برخوردار باشیم در ایران، بنا بر اظهارات خود دولتمردان غربی جزء خطوط قرمز آنها بود. ما همان طور که برای واقع شدن انقلاب از آنها اجازه نگرفته بودیم برای برخورداری از دانش هسته‌ای هم طبیعی است که اجازه‌ای نگیریم و به رغم میل آنها دست پیدا کردیم و این علامت هم تصمیم قاطع و اراده محکم ملت ماست و هم استعدادهای علمی این ملت معتقدیم که به نام اسلام یک اقدامات ضد بشری به وسیله افراط گرایان مدعی مسلمانی انجام میشود که این اقدامات تروریستی که عدهای به نام اسلام به عمل می‌آورند، هیچ ارتباطی با موازین اسلامی ندارد. به همین دلیل در نقاطی مثل سوریه، مثل نقاط دیگر دنیا منجمله عراق که افراط گرایان با ادعای مسلمانی حتی مناطقی را تصرف کرده بودند حمایت ایران از دولتهای رسمی عراق و حتی سوریه به نظر من بینظیر است؛ یعنی هیچ کشوری به اندازه حمایتی که ما از دولتهای قانونی سوریه و عراق برای سرکوب افراطگرایان اسلامی انجام دادیم، انجام ندادند.

حبیبی با اشاره به نقش مخرب سعودی‌ها ادامه داد: متاسفانه کانون این افراط گری ها عربستان سعودی است در این حمله نظامی بی‌رحمانه عربستان به یمن یک مطلب بسیار مهمی برای چندمین بار روشن شد که آمریکایی‌ها و غربی‌ها در موضوع حقوق بشر دروغ میگویند رفتار متناقض غربی‌ها درواقع اشکال کویت و حمله عربستان به یمن علامت دروغگویی آنها است.در کویت چون منافع خودشان در خطر بود همگی آمدند در میدان جنگ با عراق؛ اما در موضع یمن همگی آنها به عربستان کمک میکنند. ما در هر نقطه جهانی که ادعای مقابله با افراط گرایی شکل بگیرد به شرط اینکه صادقانه باشد خودمان را شریک آن کمیته ها می‌دانیم.

وی در مورد ارتباطات بیشتر با حزب حاکم چین اظهار داشت: در مسافرتی که جناب آقای ترقی با هیئتی از ایران به چین داشتند راجع به مسائل مبارزه با فساد، اطلاعاتی کسب کردند که به نظر ما کارهای خوبی در چین علیه فساد اقتصادی انجام می‌شود. تجربیات شما برای صرفه جویی در چین میتواند نکات بسیار مهمی برای ما هم باشد. من مجددا آمادگی حزب مؤتلفه اسلامی را برای توسعه مراودات بین حزب کمونیست چین و حزب مؤتلفه اعلام می‌کنم و امیدوارم در این سفر به ایشان و همراهانشان خوش بگذرد.

باین چائولو رئیس هیئت چینی نیز در این ضیافت با تشکر از حزب مؤتلفه اسلامی گفت: جنابعالی مواضع بسیار مهم و نظرات و احساسات‌تان را ابراز کردید، ما کاملا با آن موافق هستیم ما از ملت و دولت ایران تقدیر می‌کنیم که با این مهارت در مذاکرات مقاومت کرده و موفق شدند. مطمئن هستیم که در یک وضعیت جدید، یعنی پس از امضای توافق هسته ای ایران می‌تواند با سرعت بیشتری بست و توسعه یابد و نه تنها در منطقه خاورمیانه، بلکه در جهان نقش شایانی ایفا کند. ما می‌توانیم که صحیح تر نگاه کنیم که در جهان کجا هستیم و در آینده چه کار خواهیم کرد.

وی افزود: در چین ضرب المثلی است که می‌گوید دوست واقعی دوست دوران سختی ماست ما از یکدیگر حمایت کردیم و در دوستی ما هم از آزمون خوب بیرون آمدیم لذا امیدواریم که در یک شرایط مناسبتری بتوانیم این نوع همکاری و اعتماد سیاسی یکدیگر را تقویت کنیم تا دستاورد بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: متوجه شدیم که این حزب در تاریخ ایران به خصوص در زندگی سیاسی ایران نقش شایانی ایفا کرده خودش هم بسیار قوی هست و از جمع آوری تجربیات و استفاده تجربیات دیگران مطمئن هستیم که این حزب در آینده موفق‌تر خواهد شد. ما مطمئن هستیم که دو حزب در آینده چه در زمینه تبادل تجربیات سیاسی و حکومتی چه در زمینه پیشبرد همکاری عملی و اقتصادی و چه در زمینه تبادل نظر درباره امور منطقه خاورمیانه و… می‌توانند عمیق تر همکاری کنند.

انتهای پیام

کد N919139