نامگذاری میدان«جمال عبدالناصر» در اسرائیل جنجال آفرید

خبرگزاری تسنیم نوشت:

رسانه های رژیم صهیونیستی از نوعی تنش در شمال سرزمین اشغالی به دلیل موافقت شورای محلی با نامگذاری میدانی در یکی از شهرک های صهیونیست نشین به نام «جمال عبدالناصر» رئیس جمهور اسبق مصر خبر دادند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که شورای محلی در شمال اسرائیل با نامگذاری میدان در حال تاسیس در شهرک «کفار مندا» واقع در نزدیکی منطقه الجلیل سفلی موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، نامگذاری این میدان به نام جمال عبدالناصر بنا به پیشنهاد اعضای فراکسیون جبهه دموکراسی برای صلح و برابر (حداش) که متشکل از نمایندگان عرب و یهود در شورای شهر است، صورت گرفته است در حالیکه ساکنان یهود و اعضای جنبش اسلامی به این نامگذاری اعتراض شدید دارند.
به نوشته رسانه های رژیم صهیونیستی، جمال عبدالناصر یکی از بارزترین رهبران جهان عرب در قرن 20 بوده است اما به محض اعلام خبر نامگذاری این میدان به نام عبدالناصر، درگیری هایی بین طرفداران و مخالفان آن صورت گرفت.
به گزارش روزنامه المصری الیوم، در همین راستا تعدادی از ساکنان عرب این منطقه با جمع آوری امضا خواستار لغو تصمیم شورای شهر شده و تاکید کردند: عبدالناصر جنایت های زیادی را علیه مصری ها مرتکب شده و مسئول قتل سید قطب رهبر جماعت اخوان المسلمین و تمامی کسانی است که خواهان یاری اسلامی بودند.
در این طومار آمده است: ما با نامگذاری این میدان به نام عبدالناصر موافق نیستیم و بایستی بار دیگر درباره این موضوع بحث و گفت‌وگو شود تا اسم دیگری که نماد میراث فلسطین انتخاب شود و ما نامگذاری «میدان صلح» را پیشنهاد می‌کنیم.
این در حالی است که برخی از اعضای فراکسیون جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری مدعی شدند که جمال عبدالناصر رهبر شجاع و قدرتمندی بوده و کرامت را به ملت مصر بازگردانده و بر وحدت تاکید داشته است و به همین دلیل ما خواهان آن هستیم تا معنای اصالت و کرامتی که از وی به ارث برده ایم به فرزندانمان آموزش دهیم.

4949

کد N918640