حمله مسلحانه علیه پلیس ترکیه در شهر تونج ایلی

سیاسی

حمله مسلحانه در شهر تونج ایلی ترکیه منجر به زخمی شدن یک نیروی امنیتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های ترکیه از حمله مسلحانه به یک پایگاه پلیس در شهر تونج ایلی ترکیه خبر دادند.

طبق گزارشهای اولیه، یک نیروی امنیتی ترکیه در جریان این حمله مسلحانه زخمی شده است.

احتمال می رود، پ ک ک این حمله مسلحانه را انجام داده باشد. 

 ترکیه در روزهای اخیر، روزهای پر تنش و ناامنی را پشت سر گذاشته است.