مأموریت باهنر برای طرح موضوع تشکیل شورای هماهنگی با جامعه روحانیت مبارز

تسنیم نوشت:

سخنگوی جبهه پیروان از مأموریت این جبهه به باهنر برای طرح موضوع تشکیل شورای هماهنگی اصول گرایان با جامعه روحانیت مبارز خبر داد.

سید کمال الدین سجادی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان اظهار داشت: ما می خواهیم همه اصول گرایان با محوریت جامعه روحانیت مبارز شورای هماهنگی اصول گرایان را تشکیل دهند و ما با سایر اصول گرایان تعامل داشته و آنها نیز با ما تعامل داشته باشند.

وی ادامه داد: در طرح شورای هماهنگی اصول گرایان پیش بینی شده است که همه اصول گرایان دور هم جمع شده و یک هیئت رئیسه یا هیئت مدیره از میان خود برای پیگیری کارها انتخاب کنند.

سخنگوی جبهه پیروان با بیان اینکه ما گام های اولیه را برای تشکیل این شورا برداشته ایم، گفت: ما می خواهیم که نظراتمان را درباره تشکیل شورای هماهنگی اصول گرایان به جامعه روحانیت مبارز منتقل کنیم؛ به این منظور از محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درخواست کرده ایم که تشکیل چنین شورایی را با دبیرکل و اعضای جامعه روحانیت مبارز مطرح کرده و نظرات آنها را جویا شود.

سجادی افزود: همچنین از آقای باهنر درخواست کرده ایم که تشکیل شورای هماهنگی اصول گرایان را با سایر گروه های اصول گرا مطرح کند.

وی گفت: ما از جامعتین درخواست می کنیم که مانند گذشته در شورای هماهنگی اصول گرایان نمایندگانی داشته باشد و محوریت با آنها باشد.

2727

 

 

کد N918147