«جرمی کوربین» بخت اول ریاست حزب کارگر انگلیس

سیاسی

نظرسنجی ها حاکی است چپگراترین نامزد از بین ۴ گزینه ریاست حزب کارگر انگلیس، بیشترین بخت را نسبت به دیگر رقبای خود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، آخرین نظرسنجی ها از پیش بودن «جرمی کوربین» از رقبایش برای ریاست حزب کارگر انگلیس دارد. بر این اساس کوربین با کسب ۵۳ درصد توانسته است سه نامزد دیگر ریاست این حزب را پشت سرگذاشته و به عنوان بخت نخست برای این سمت مطرح شود.

این در حالی است که «اندری برنهام» دیگر نامزد ریاست حزب کارگر با فاصله ای قابل توجه پس از کوربین قرار گرفته است. برنهام توانسته تنها ۲۱ درصد آرا را در نظرسنجی ها به خود اختصاص دهد. قرار است اعضای حزب کارگر انگلیس در یک انتخابات درون حزبی در ماه آینده میلادی جانشین «اد میلیبند» را تعیین کنند.

از سوی دیگر افزایش محبوبیت کوربین ۶۶ ساله که به عنوان یکی از هواداران جنبش حماس شناخته می شود، با مخالفت برخی چهره های حزب کارگر از جمله «تونی بلر» مواجه شده است.