دفاع حیدر العبادی از بسته اصلاحی در مبارزه با فساد

سیاسی

نخست وزیر عراق از بسته اصلاحی خود دفاع کرد و آن را در راستای ریشه کنی فساد و مبارزه با فقر و برآورده شدن خواسته های ملت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: اساس اصلاحات در برآورده شدن خواسته های ملت و تحقق آشتی و رسیدگی به فقرا و ریشه کنی فساد است نه تکیه زدن بر پستها.

وی افزود: آنچه در زمینه اصلاحات انجام داده ام نشانه تمایل به تک روی در قدرت و زیر پاگذاشتن اصول قانون اساسی نیست بلکه در راستای تثبیت مردم سالاری و دور کردن تسلط فردی، حزبی و طایفه ای در کشور و نجات نهادهای کشور از قید و بندهای طایفه ای و سهمیه ای است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: پست های معاونت ریاستی یکی از دریچه های فساد است.مجلس عراق این اختیار و صلاحیت را دارد که آنها را لغو کند زیرا واضع آن بوده است و این در راستای قانون اساسی و قوانین جاری است.

وی افزود: مجلس عراق باید به مسئولیت خود در قبول یا رد آن عمل کند.

شایان ذکر است که مجلس عراق امروز درباره بسته اصلاحی حیدر العبادی نشست علنی برگزار خواهد کرد.

وبگردی