در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شد؛

الزام تأمین اجتماعی به تعیین تکلیف بیمه اعضای صندوق «آینده‌ساز»

سیاسی

گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره «تعیین تکلیف بیمه اعضای صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز» در صحن علنی بهارستان قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف بیمه اعضای صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌سازان و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

بر اساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است بعد از دریافت کلیه امکانات، منابع، حق بیمه‌ها و مطالبات معوق صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و بدون مطالبه جدید از بیمه‌شدگان مذکور، نسبت به تداوم و استمرار بیمه افرادی که تحت پوشش این صندوق هستند و برخورداری آنها از مزایایی که به موجب مصوبه غیرقانونی شورای عالی تامین اجتماعی مورخ اول اسفندماه ۱۳۵۶ از آن محروم شده بودند، اقدام کند و آنها را تحت پوشش قرار دهد.

در صورت تخلف از این قانون، مراجع ذیربط در قانون کار، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی موظفند حمایت‌های قانونی مورد نیاز این دسته از بیمه‌شدگان را به‌عمل آورند.

این گزارش به درخواست بیمه‌شدگان تهیه و توسط کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان طرح تعیین تکلیف بیمه اعضای صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی را برای اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند.