فیلم/ تیراندازی در مراسم یادبود مایکل براون

سیاسی

بین الملل: مراسم اولین سالگرد کشته شدن یک نوجوان آمریکایی بدست پلیس این کشور که از روز شنبه آغاز شده بود شب گذشته با تیراندازی همراه شد.

شب گذشته درست در محلی که یک سال قبل «مایکل براون» بدست یکی از نیروهای پلیس آمریکا به قتل رسید، تیراندازی رخ داد. 

فیلم/ تیراندازی در مراسم یادبود مایکل براونبین الملل: مراسم اولین سالگرد کشته شدن یک نوجوان آمریکایی بدست پلیس این کشور که از روز شنبه آغاز شده بود شب گذشته با تیراندازی همراه شد.